گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:4780

نام محصول: عدالت سازمانی

قیمت محصول: 9500


توضیحات: رویکرد نظری و پیشینه پژوهش.قابل ویرایش.32 صفحه. منابع دارد. مناسب برای فصل 2پایان نامه و تحقیق

محصولات مرتبط