گروه بندی محصول: پرسش نامه ها

کد محصول:10750

نام محصول: پرسشنامه جابجائی و تحرک نیروی کار

قیمت محصول: 3000


توضیحات: پرسشنامه استاندارد. قابل ویرایش.دارای 7 بعد و 15پرسش.منبع دارد

محصولات مرتبط