گروه بندی محصول: آموزشی

کد محصول:1110

نام محصول: پروژه بررسی تطبیقی تفکر خلاق وانتقادی در تعلیم وتربیت

قیمت محصول: 8900


توضیحات: قابل ویرایش.62صفحه.منبع دارد. به روش مقایسه ای انجام شده است.

محصولات مرتبط