گروه بندی محصول: مقاله ها

کد محصول:2265

نام محصول: تأثير رشد اقتصادي و تحريم هاي اقتصادي بر چسبندگي هزينه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قیمت محصول: 4000


توضیحات: قابل ویرایش. 30صفحه.منبع دارد.

محصولات مرتبط