گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:2380

نام محصول: سبک رهبری ، سکوت سازمانی و اعتماد سازمانی

قیمت محصول: 10500


توضیحات: پیشینه.قابل ویرایش. 70صفحه.منابع وپرسشنامه دارد. شامل فصل های 1و2 پایان نامه.مناسب برای فصل 2پایان نامه و تحقیق

محصولات مرتبط