گروه بندی محصول: بازرگانی

کد محصول:2398

نام محصول: پایان نامه مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

قیمت محصول: 17200


توضیحات: قابل ویرایش .منابع و ضمیمه آماری دارد.213صفحه.5فصل کامل پایان نامه

محصولات مرتبط