گروه بندی محصول: آموزشی

کد محصول:2401

نام محصول: پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان آموزش وپرورش

قیمت محصول: 12400


توضیحات: قابل ویرایش.103صفحه.منابع و ضمیمه آماری دارد.5فصل کامل پایان نامه

محصولات مرتبط