گروه بندی محصول: جزوه و تحقیق

کد محصول:2653

نام محصول: پروپوزال ارزیابی رقابت بانکداری در بازار دوگانه وتعیین نرخ سپرده در بانکداری اسلامی ومتعارف

قیمت محصول: 7000


توضیحات: قابل ویرایش. 17 صفحه. منابع دارد. پروپوزال کامل.مطالعه موردی:بانکداری ایران و مالزی

محصولات مرتبط