گروه بندی محصول: بازرگانی

کد محصول:2718

نام محصول: پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش آدیداس

قیمت محصول: 5000


توضیحات: قابل ویرایش.72 صفحه. منابع دارد پایان نامه کامل.5فصل

محصولات مرتبط