گروه بندی محصول: پاورپوینت

کد محصول:3768

نام محصول: پاورپوینت اثر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

قیمت محصول: 3500


توضیحات: پاورپوینت. قابل ویرایش.34 اسلاید

محصولات مرتبط