گروه بندی محصول: بازرگانی

کد محصول:3773

نام محصول: پایان نامه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی برای مصرف کنندگان ایرانی(مطالعه موردی استان

قیمت محصول: 19500


توضیحات: پایان نامه .قابل ویرایش.102صفحه.منبع و ضمیمه آماری و پرسشنامه دارد.5فصل کامل پایان نامه

محصولات مرتبط