گروه بندی محصول: پاورپوینت

کد محصول:4762

نام محصول: پرسشنامه مشتری گرائی-قاضی(2002)

قیمت محصول: 3000


توضیحات: پرسشنامه.استاندارد.قابل ویرایش.21 سوال. منبع دارد

محصولات مرتبط