گروه بندی محصول: دولتی

کد محصول:5751

نام محصول: پروپوزال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری:مطالعه موردی در شه

قیمت محصول: 5500


توضیحات: پروپوزال. قابل ویرایش. 19صفحه. منبع دارد

محصولات مرتبط