گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:6746

نام محصول: حاکمیت شرکتی

قیمت محصول: 10000


توضیحات: پیشینه. قابل ویرایش.مناسب برای فصل 2پایان نامه و تحقیق. منابع دارد38 صفحه مقدمه: تعریف حاکمیت شرکتی و مفاهیم مربوط به آن: اصول حاکمیت شرکتی: مدلهای نظری پیشینه تحقیق:

محصولات مرتبط