گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:6777

نام محصول: عوامل موثر بر رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری

قیمت محصول: 9500


توضیحات: پیشینه. قابل ویرایش.68 صفحه. مناسب برای فصل 1و2پایان نامه. منبع دارد

محصولات مرتبط