گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:6778

نام محصول: تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمان با نقش میانجی گری عملکرد شغلی کارکنان

قیمت محصول: 9500


توضیحات: پیشینه. قابل ویرایش.65 صفحه. مناسب برای فصل 1و2 پایان نامه و تحقیق.منبع دارد

محصولات مرتبط