گروه بندی محصول: جزوه و تحقیق

کد محصول:8770

نام محصول: جزوه قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان دولت

قیمت محصول: 5000


توضیحات: پی دی اف. غیر قابل ویرایش. 78 صفحه. منبع:قانون استخدامی کارکنان. شامل کلیه قوانین حاکم از جمله مرخصی بازنشستگی وظیفه بگیری. حالات استخدامی. شرح وظایف کارگزین.استعفا. انواع استخدام و... است.

محصولات مرتبط