گروه بندی محصول: جزوه و تحقیق

کد محصول:8773

نام محصول: پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی گری برند

قیمت محصول: 6500


توضیحات: پروپوزال. قابل ویرایش.15 صفحه.منبع دارد

محصولات مرتبط