گروه بندی محصول: جزوه و تحقیق

کد محصول:8787

نام محصول: مروری بر مولفه های رهبری امنیت مدار در سازمانهای نظامی

قیمت محصول: 6000


توضیحات: مقاله.قابل ویرایش.17 صفحه. منبع دارد.مناسب برای مقاله و تحقیق

محصولات مرتبط