گروه بندی محصول: دولتی

کد محصول:9747

نام محصول: پروپوزال بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر ارتقا سلامت اداری با توجه به نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی

قیمت محصول: 7000


توضیحات: پروپوزال .قابل ویرایش.14 صفحه.منبع دارد

محصولات مرتبط