گروه بندی محصول: پرسش نامه ها

کد محصول:9748

نام محصول: پرسشنامه مسئولیتهای مدیران منابع انسانی

قیمت محصول: 2000


توضیحات: پرسشنامه استاندارد. قابل ویرایش. 8سوال و 3بعد. منبع دارد

محصولات مرتبط